logo
Thứ sáu, 24/08/2018 19:39:38
banner top banner top

nghệ sĩ lê bình

Trang Chủ » nghệ sĩ lê bình

thumbnail

Nghệ sĩ Lê Bình nằm giường hành lang 200.000 đồng trị ung thư

Vì tài chính eo hẹp, nghệ sĩ Lê Bình chỉ có thể nằm giường hành lang. "Cái giường này dù nằm hay không mỗi ngày cũng tốn 200.000 đồng. Tôi

banner bottom banner bottom